UA-61115846-1

Társasházi pályázat - Adminworld

A d m i n W o r l d   K f t .

Társasházi pályázata:

 

Az AdminWorld Kft társadalmi szerepvállalását a társasházi pro bono pályázatok útján valósítja meg.

 

Pályázaton rész vehetnek:

 1. Magyarországon alapított társasház nevében, a társasház közös képviselője, társasház társasházkezelője, a társasházak intéző bizottsága,
 2. társasház számvizsgáló bizottsága, társasházi tulajdonos amennyiben nyilatkozik arról, hogy az 1.) pontban megjelölt nem foglalkozik a pályázattal.

A pályázat benyújtására elsősorban a társasház képviseletére jogosult nyújthatja be a pályázatot, azonban a gyakorlati tapasztalat az, hogy több esetben a társasház képviseletére jogosult különböző okból nem foglalkozik a lehetőséggel. Amennyiben, így lenne, a társasház nevében pályázhat a társasház számvizsgáló bizottsága vagy tulajdonosa csak nyilatkoznia kell, hogy a társasház képviseletére jogosult a pályázat benyújtásával nem foglalkozik.

 

Társasházi pályázat célja:

Szervezeti-, Működési Szabályzat felülvizsgálata, új társasházi Szervezeti-, Működési Szabályzat elkészítése

A társasház Szervezeti-, Működési Szabályzat teljes körű felülvizsgálata, javaslatok tétele, hogy a Szervezeti-, Működési Szabályzat a hatályos jogszabályi előírásokon túl a társasháznak hosszú távon szolgálja a társasház érdekeit és a minden olyan kérdésre, amelyet a társasház fontosnak tart és szabályozni szeretne.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

2015. január 19. (hétfő) éjfél

Benyújtásnál a feladás dátumát vesszük figyelembe

 

Benyújtás módja:

 E-mailban:

a palyazat@adminworld.hu címre elküldve

Faxon:

 a +36/1/44-525-89 faxszámra küldve

Postai úton:

 AdminWorld Kft.

Pro Bono társasházi pályázat

1073 Budapest, Erzsébet krt. 40-42. I/4.

Névre és címre postai úton feladva.

 

Személyes leadásra nincs mód.

 

A nyertes pályázók a szervezeti-, működési szabályzat elkészítéséből kap:

 1. Az első helyezett a társasház Szervezeti- Működési Szabályzat felülvizsgálatának és az új Szervezeti- Működési Szabályzat elkészítésnek árából 100 % árengedményt kap, azaz ingyenesen készítjük el.
 2. Az első helyezett a társasház Szervezeti- Működési Szabályzat felülvizsgálatának és az új Szervezeti- Működési Szabályzat elkészítésnek árából 60 % árengedményt kap.
 3. Az első helyezett a társasház Szervezeti- Működési Szabályzat felülvizsgálatának és az új Szervezeti- Működési Szabályzat elkészítésnek árából 40 % árengedményt kap.

A Szervezeti-, Működési Szabályzat elkészítésének eredeti díja 1.000,-Ft/albetét vagy 50.000,-Ft attól függően, hogy a társasháznak melyik a kedvezőbb. Ebből az árból kapja a pályázatnyertességtől függően a 40-60-100% kedvezményt a társasház.

 

A pályázat keretében nem kerül megtérítésre a Szervezeti-, Működési Szabályzat elfogadásával, földhivatalhoz történő benyújtásával kapcsolatos sokszorosítással kapcsolatos költségetek, sem egyéb itt fel nem sorolt költség.

A pályázat tartalmazza az elkészített Szervezeti-, Működési Szabályzat három nyomtatott példányát valamint a Szervezeti-, Működési Szabályzathoz kapcsolódóan egy óra tanácsadást, amely lehetővé teszi a Szervezeti-, Működési Szabályzat értelmezését.

A tanácsadás az AdminWorld Kft. irodájában, vagy telekommunikációs úton vehető igénybe. Amennyiben a telekommunikációs utat választják a hívás költéségét a pályázat kiírója vállalja. (Előre egyeztetett időpontban a pályázat kiírója hívja fel a pályázat nyertesét.)

 

Pályázat elbírálása:

A pályázat elbírálása során a pályázat kiírója a nyertes pályázó kiválasztásakor a számszerűsíthető információkon túl fokozottan figyelembe veszi, a pályázó társasház helyzetét, nyertesség esetén a pályázat hasznosságát.

Nagy jelentőséget tulajdonítunk a döntés során, hogy mi motiválja a pályázót a pályázat benyújtására. Így lehetőség van arra, hogy olyan pályázók is nyerjenek, akik objektíven mérhető pályázati szempontok alapján nem nyerhetnének.

Továbbá fontos a számunkra az is, hogy az adott közösségre milyen hatást gyakorol az elnyert pályázat eredményeként elkészülő Szervezeti-, Működési Szabályzat.http://www.adminworld.hu/wp-admin/post.php?post=587&action=edit

 

Pályázat eredményhirdetése:

A beadást követő 15 napon belül.

 

Szervezeti- Működési Szabályzat elkészítése:

Előre láthatólag az eredményhirdetést követő 60 napon belül. Az elkészítés nagyban függ a nyertes pályázat hiánytalanságától és a nyertes pályázó kommunikációs gyorsaságától.

 

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat kell benyújtaniuk:

 1. Társasházi pályázati adatlap
 2. Közgyűlési határozat arról, hogy a pályázat benyújtója a társasház képviseletére jogosult vagy nyilatkozat, hogy a társasház képviseletére jogosult nem foglalkozik a pályázat benyújtásával
 3. Pályázati Nyilatkozat
 4. Társasház utolsó Szervezeti- Működési Szabályzata (ha van)
 5. Társasház alapító okirat
 6. Határozatok könyve azon részei, amelyeket szeretnének a Szervezeti- Működési Szabályzatba beemelni. (Nem feltétel, hogy ilyenek legyenek)
 7. Azon javaslatok észrevételek, amelyekről úgy érzi nincs, vagy nem jól vannak szabályozva a jelenlegi Szervezeti- Működési Szabályzatukban. (Nem feltétel, hogy ilyenek legyenek)

 

Pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat elbírálást a cég vezetői teljesen szubjektív szempontok szerint:

A társasháznak nyújtott hasznosságot, szükségességet és a társasházi szakmai kihívásokat veszi elsősorban figyelembe.

 

A társadalmi hasznosság alatt azt értjük, hogy mennyire hasznos a közösségnek, vagy miért érzi úgy a pályázó, hogy az ő pályázatát érdemes megvalósítani. (szociális érzékenység)

Szakmai kihívás: Az a pályázatírónak egy fontos szempont, hogyha valaki olyan megoldást keres, olyan problémát vet fel, amely komolyabb szakmai kihívást jelent, vagy a pályázata olyan témára irányította rá a figyelmünket, amelyet még nem dolgoztunk fel, vagy érdemes újra körüljárnunk, az természetesen előnyt jelent. Mielőtt a tisztelt pályázó megpróbálná megbecsülni a pályázatának szakmai nehézségét javasolnánk, hogy ne tegye. Ami általában nehéznek tűnik a pályázó oldaláról, a legtöbb esetben egyszerű kérdésnek minősül és a legártatlanabb kérdésekből kerülnek elő a legjobb szakmai vita alapok. Ezért kérem, hogy csak írják le, hogy miért szeretnék, hogy az önök pályázata nyerjen és mit szeretnének feltétlenül látni a Szervezeti- Működési Szabályzatukban és az elég lesz.

És hogy ne maradjanak példa nélkül: Egyik ügyfelünk azt kérte, hogy legyen a Szervezeti- Működési Szabályzatban szabályozva a Számvizsgáló Bizottságot pártoló tulajdonosok feladat és jogköre.

Mennyire jó, mennyire előkészített a pályázati anyag. Itt elsősorban a pályázati anyag kidolgozottságára és összeszedettségét nézzük. Sok esetben a hiányosan kitöltött adatokkal, lemaradó mellékletekkel vagy csak összecsapva érkezett pályázatok értékelése nehéz.  Önmagában a hiányos pályázat nem kizáró ok, azonban mi is elgondolkozunk azon, hogy tényleg annak van-e szüksége a pályázatunkra, aki a kért adatlapot, hiányosa, aláírás nélkül, dátum nélkül küldi vissza.

Amennyiben a pályázattal kapcsolatosan kérdése lenne, kérem, keressen minket a munkanapokon 0900 és 1500 között. +36 (70) 363-08-52-es számon vagy a palyazat@adminworld.hu email címen. Kérése esetén ne felejtse el megjelölni, hogy melyik pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődik.

AdminWorld Pályázati nyilatkozat

Letöltés

AdminWorld Pályázati Adatlap

Letöltés

AdminWorld Pályázati kiírás

Letöltés