UA-61115846-1

Közös képviselő - Közös képviselet - Adminworld

 

Társasházi közös képviselő – közös képviselet ellátása

 

Minden társasháznak kötelező a közös ügyeik intézésére közös képviselőt, közös képviseletet vagy intézőbizottságot választani.

Intézőbizottság a társasház tulajdonosaiból választott legalább három fős bizottság. Amennyiben nem rendelkeznek társasházkezelői végzettséggel, akkor az intézőbizottság mellé a társasháznak szüksége lesz egy társasházkezelőre.

Közös képviselő az, aki magánszemélyként vállalja a társasház ügyeinek vitelét. Végzettség nélkül csak tulajdonos cégezheti, ez esetben a tulajdonos közös képviselő, mellé a társasháznak szüksége lesz egy társasházkezelőre. Amennyiben nem tulajdonos végzi, akkor megbízási jogviszony keretében végezhető a közös képviselői feladat ellátása.

Közös képviselet alatt azt értjük, aki vagy cégként, vagy egyéni vállalkozásként végzi a közös képviseletet. Ez eset szükséges a társasházkezelői végzettség, valamint a egy hatósági igazolás, hogy a társasházkezelői feladatok elvégzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik a vállalkozás. Amennyiben a közös képviselet rendelkezik társasházkezeléshez szükséges engedéllyel, úgy a közös képviseletet és a társasházkezelést is elvégezheti egy megbízási jogviszony keretében.

 A társasházak általában olyan közös képviseletet keresnek, amely egyben el tudja látni a társasházkezelést is.

Mi rendelkezünk több közös képviselővel, akik rendelkeznek társasházkezelői képesítéssel és engedéllyel, így a társasházak részére egyszerre tudunk nyújtani közös képviseletet és társasházkezelést is.

Mi a különbség a közös képviselő (közös képviselet) és a társasházkezelő között?

A közös képviselő (közös képviselet) feladatai a társasházi törvény szerinti:

 1. közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek,
 2. minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében,
 3. közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét
 4. Rezsicsökkentési hirdetményt elkészíteni és kirakni
 5. Határozatok könyvét vezetni
 6. Kérésre igazolást kiállítani a közös költség tartozásról (vagy arról, hogy nincs közös költség tartozás)
 7. Költségvetési javaslat
 8. Beszámoló közgyűlés elé terjesztése

A közös képviselő esetén ha nagyon leegyszerűsítjük a feladatit, akkor a közgyűlés által hozott döntéseket változtatás nélkül végrehajtja, adminisztrál és tájékoztatja a közgyűlést. Amennyiben sürgős azonnali elhárítást igénylő technikai feladat jelentkezik, akkor annak elhárítását megrendeli.

A társasházkezelő feladatai a társasházi törvény szerinti:

 • a társasház adottságainak ismeretében – gazdasági elemzés alapján – ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan,
 • a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat,
 • a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.

A leírtakból kitűnik, hogy a társasházkezelő műszaki és pénzügyi téren olyan képzettséggel rendelkezik, amely már a feladatok felismerésén, gazdasági területen ajánlatot készít, hasznosítási javaslatot tesz, műszaki téren irányt és ellenőriz.

A fentekből kitűnik, hogy a közös képviselő a társasházi akarat véghezvitele, a napi ügyvitele és képviselete a feladata, míg a társasházkezelő az ingatlan gazdálkodása, műszaki színvonalának a fenntartása, javítása a feladata.

A két feladatot elláthatja egy társasházkezelői végzettséggel és engedéllyel (hatósági bizonyítvánnyal) rendelkező közös képviselő, vagy közös képviselet.