UA-61115846-1

Azt tapasztaltuk, hogy a számvizsgáló bizottság munkája során olyan kérdésekkel is találkozik, amelyet nem tud egyértelműen megválaszolni. Ráadásul sok esetben ezek olyan kérdések, amelyekre nem várhatnak pártatlan választ a közös képviselőtől.

Ilyen kérdésekre gondolunk:

 1. Joga van-e a számvizsgáló bizottságnak minden iratot megismerni?
 2. Az eredeti iratok lehetnek-e a számvizsgáló bizottságnál vagy azt a közös képviselőnek kell őrizni?
 3. Ha nem szólt a közös képviselő, hogy ellenőrizzük az anyagokat, akkor mi a teendő?
 4. Nem adja oda a közös képviselő a számlákat, mi a teendő?
 5. A közös képviselő más sokadik alkalommal nem jelent meg az ellenőrzésre az iratokkal. Mi a teendő?
 6. Egyik számvizsgáló bizottsági tag nem jelenik meg egyik bizottsági ülésen sem. Mit kell ilyenkor tenni?
 7. Mi a teendő, ha nem értenek egyet a bizottsági tagok?
 8. Reális-e 5 perces munkáért a 15.000,-Ft + ÁFA munkadíj vagy megkárosították a társasházat?
 9. Mi a teendő, ha a közös képviselő nem hajt végre egy közgyűlési határozatot?
 10. Mi a teendő, ha a közös képviselő valószínűleg nem úgy bánik a társasház pénzével, mint ami elvárhat?
 11. Kell-e minden ülésről jegyzőkönyvet felvenne?
 12. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a közös képviselőnek oda kell-e adni?

Ez a pár kérdés is rávilágít arra, hogy a számvizsgáló bizottság feladata nem könnyű. Sok esetben olyan speciális kérdésekre kell választ adniuk, amely nem is a társasházi törvényben van benne. Sőt! Az első kérdés érdemi megválaszolásához nagyon messzire kell eltávolodni a társasházi törvénytől.

A részünkről támogatjuk, sőt javasoljuk, hogy minden társasház biztosítson a saját számvizsgáló bizottságunknak tanácsadás igénybevételének lehetőségét. Ha megfelelő információval és tanáccsal van ellátva a számvizsgáló bizottság, akkor rendkívül jó munkát tud ellátni.

A számvizsgáló bizottság a társasházért dolgozik, így az általa igénybe vett tanácsadás közvetve minden tulajdonostárs javát szolgálja.

A számvizsgáló bizottságnak nyújtandó tanácsadásra két konstrukciót dolgoztunk ki:

 1.  Eseti tanácsadói megbízás
  Az eseti tanácsadás körében időnként eseti jelleggel a konkrét kérdésekben adunk tanácsot. Minden külön témakörre külön megállapodás kötünk az elvégzendő munka függvényében
 2. Állandó tanácsadói megbízás
  Állandó tanácsadói megbízás körében a társasházzal kötünk egy állandó megbízási szerződést és abban meghatározzuk, hogy milyen időkeretben és a társasház mely szervének nyújtunk tanácsot. Az állandó megbízás keretében lehetőség van arra is, hogy a számvizsgáló bizottság mellett a közös képviselőt is tanácsot kérjen. E megbízás esetén az előre megállapodott időkeret terhére mindazoknak nyújtunk tanácsadást, akik a szerződésben meg vannak jelölve.
  Az állandó megbízási szerződés természetese