UA-61115846-1

Lehet-e számvizsgáló bizottsági tag olyan tulajdonos, aki tartozik a társasháznak? - Adminworld

28 február 2015

Honlapunkra az alábbi kérdés érkezett:

“Egy 64 lakásos Óbudai társasház lakójaként kérdezem, hogy lehet-e számvizsgáló bizottsági tag olyan tulajdonos, aki több, mint egy éves közös költségtartozással rendelkezik? A tartozás több éve fennáll, ennek ellenére Jelzálogbejegyzés nem történt az ingatlanára. Ez a tulajdonos lehetőséget kapott , hogy a társasház takarítással csökkenthesse tartozását, mivel munkanélküli. Ezt a tevékenységet az általa megbízott személlyel végezteti.”

A kérdésre adott válaszunk:

Köszönjük megkeresését és a bizalmát.

A kérdése igen sok részkérdést tartalmaz, melyekre külön-külön részletesen megválaszolok. A válaszom során csupán az ön által megadott információkból indulok ki, valamint a nagyon hiányos információk esetén kiegészítem a leggyakrabban előforduló esettel. Így a válaszaim ezek tudatában értékelje, használja fel.

Kérdése: Egy 64 lakásos Óbudai társasház lakójaként kérdezem, hogy lehet-e számvizsgáló bizottsági tag olyan tulajdonos, aki több, mint egy éves közös költségtartozással rendelkezik?

Rövid válasz:

Jogilag nem akadálya a számvizsgáló bizottsági taggá választásnak az, hogy valaki közös költséggel tartozik.

Bővebb válasz:

A számvizsgáló bizottsági tag tulajdonos csak lehet. Azaz érdemes mindenképp ellenőrizni, hogy valaki tulajdonos-e vagy sem. Más megkötést nem tartalmaz a társasházi törvény, tehát ez alapján lehetséges, hogy hátralékos társasház számvizsgáló bizottsági tag legyen

Ha jogilag nem is, de minden más tekintetben aggályos az, hogy a társasháznak több éve adós tulajdonos legyen az ellenőrző szerv tagja. És itt nem az adósság, hanem a tartós tartozás okozza a gondot. Átmeneti pénzzavar bárkinél lehet, a tartós pénzzavar általában rossz döntések sorozatnák következménye szokott lenni, azaz nem javasolt az ellenőrzők közötti tagság.

Javaslat:

Ha szeretnék, hogy ne legyen választható ilyen pozícióra, olyan tulajdonos, aki tartozik, ezt foglaljanak bele a szervezeti- működési szabályzatba egy erre vonatkozó tiltó rendelkezést. Ott ugyanis kizárható, hogy tartósan hátralékos tulajdonostárs ne lehessen társasházi tisztségre választható.

Ha eljön az ideje keressen nyugodtan, segítünk ebben is.

Kérdése: A tartozás több éve fennáll, ennek ellenére Jelzálogbejegyzés nem történt az ingatlanára.

Rövid válasz:

A jelzálogjog bejegyzés nem kötelező.

Bővebb válasz:

A jogszabály lehetőséget biztosít rá, de nem teszi kötelezővé. A szervezeti- működési szabályzattól függ, hogy mikor és kinek az engedélyével lehet esetleg kell bejegyezni bejegyeztetni.

A törvény jelenleg 3 havi közös költségtartozás esetén már lehetővé teszi a jelzálogjog bejegyzést. Korábban ez 6 hónap volt. Ennek következménye, hogy sok esetben a szervezeti- működési szabályzat 6 hónapot ír, míg a törvény 3 hónapot. Ez esetben a szervezeti- működési szabályzatot kell követni. A témába a szervezeti- működési szabályzat ismerete nélkül nem mennénk bele.

Fontos tudni, hogy a jelzálogjog bejegyzésről elsősorban a közgyűlés dönthet. Ez esetben az adós nem szavazhat (ez az egyetlen eset, amikor a hátralékos tulajdonos szavazati jogát korlátozza a társasházi törvény). Ha a szervezeti- működési szabályzat feljogosítja a közös képviselőt, hogy a közgyűlés további jóváhagyása nélkül bejegyeztetheti a jelzálogjogot, akkor érdemes a pontos megfogalmazásra odafigyelni. Ha így fogalmaz: a közös képviselő a jelzálogjogot bejegyeztetheti, akkor azt jelenti, akkor ez lehetőség. Ha úgy fogalmaz, hogy bejegyezteti, akkor ez kötelezettség.

Ez a tulajdonos lehetőséget kapott , hogy a társasház takarítással csökkenthesse tartozását, mivel munkanélküli. Ezt a tevékenységet az általa megbízott személlyel végezteti

Ez a kérdés egy kicsit bonyolultabb.

Rövid válasz:

Nem látjuk annak a lehetőségét, hogy a munkanélküli tulajdonos a tartozás fejében mással végeztetve jogszerűen tudja „ledolgozni” a tartozását.

Bővebb válasz:

A legtöbb társasház teljesen jogellenesen alkalmazza a hátralékos tulajdonostárs adósságának ledolgozását.

A probléma a következő:

Ha végignézzük a folyamatot akkor az a következő kép néz ki minden esetben:

A tulajdonos dolgozik, ezért pénzt kap és a munkáért kapott pénzt fizetni be a társasháznak, mint közös költséget.

A folyamat akkor is ez, ha valójában nem történik pénzmozgás nem történik.

A probléma az első lépéssel van. A társasház kifizet a tulajdonosnak a munkája ellenértékét.

Vállalkozás esetén számlát ad a munkájáról.

Ha a társasház alkalmazza, akkor járulékot kell fizetni utána és vonatkozik a munkaviszonyt rendező minden jogszabály.

Ha eddig nem így történt, akkor társasház nem jogszerűen fizet bért.

A fentiekből következik az is, hogy a munkaerő a saját munkaerejét adhatja csak bérért cserébe, azaz álláspontom szerint nem dolgozhat helyette más.

Remélem a fentiekben megválaszoltuk a kérdéseit!

Amennyiben bármiben tudunk segíteni, forduljon hozzánk bizalommal a jövőben is.

Üdvözlettel:

Gál János

AdminWorld Kft.

Mobil: +36(70)363-08-52

Email: info@adminworld.hu

Tel: +36(1)44-525-88

Fax: +36(1)44-525-89

Levelezési cím: 5100 Jászberény, Pf.: 69.

Comments are closed.